Invordering B2B

Procedure

1
Image

Aanmaak van uw dossier

4 uur
Onze aanvaarding van en de aanmaak van het dossier gebeurt binnen de 4 uur na ontvangst van het dossier.
2
Image

Aanmaning om te betalen

4 dagen
Onze gerechtsdeurwaarders begeven zich binnen de 4 werkdagen ter plaatse teneinde de schuldenaar een aanmaning om te betalen te betekenen.Dankzij dit plaatsbezoek kan de gerechtsdeurwaarder zich een beeld vormen van de solvabiliteit van de schuldenaar.
3
Image

Reactie van schuldenaar

1 maand
  • Uw schuldenaar wil betalen. Hij heeft daarvoor 1 maand de tijd.
  • Uw schuldenaar vraagt een afbetalingsplan. Hij heeft daarvoor eveneens 1 maand de tijd.
  • Uw schuldenaar betwist de schuld. In dat geval wordt de administratieve procedure stopgezet. U kan steeds een gerechtelijke procedure opstarten om het verschuldigde bedrag te recupereren (dagvaarding voor de bevoegde ondernemingsrechtbank).
  • De schuldenaar heeft op geen enkele manier gereageerd binnen de termijn van 1 maand.
4
Image

PV van niet betwisting

8 dagen
Indien er geen enkele reactie of betaling volgt binnen de termijn van 1 maand, stelt de Gerechtsdeurwaarder na 8 dagen een P.V. van niet-betwisting op.
Daarna wordt het dossier voor nazicht aan een magistraat overgemaakt ter validatie van het P.V. van niet-betwisting.
5
Image

Aflevering van de uitvoerbare titel

Onmiddellijke actie
Zodra de magistraat het P.V. van niet-betwisting valideert, kan de Gerechtsdeurwaarder overgaan tot de gedwongen invordering van de verschuldigde bedragen, op basis van een uitvoerbare titel, afgeleverd door de magistraat.
De Gerechtsdeurwaarder betekent een bevel te betalen en gaat indien nodig over tot de inbeslagname van de roerende goederen, bankrekeningen, voertuigen,…van de schuldenaar.

Belangrijk

Het dossier moet gaan om onbetwiste facturen tussen rechtspersonen en/of natuurlijke personen, met een inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

Meer info ?
Aarzel niet ons te contacteren op het nummer : 02/546.19.50
Of per mail op info@labranche.info

Brochures