Erelonen

De kosten van akten en prestaties van de gerechtsdeurwaarder zijn gebonden aan vaste tarieven

Deze tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit van 30/11/1976, en worden jaarlijks aangepast aan de index.

De gerechtsdeurwaarder moet zich houden aan het opgelegde tarief, en mag het niet aanpassen, delen of verminderen (kortingen toestaan).

Bij het opstellen van akten worden de kosten van de akte in de kantlijn vermeld, d.w.z. er wordt een gedetailleerde opgave in opgenomen van het bedrag der rechten en kosten in verband met de akte.

> Tarief 2021