Bekwaamheden en diensten

De studie staat in voor alle opdrachten die u van een Gerechtsdeurwaarder mag verwachten

Opstellen van exploten
Bijvoorbeeld een oproeping om vóór de rechtbank te verschijnen (dagvaarding).
Tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels
(Vonnissen, notariele grossen,…)

Bijvoorbeeld een schuldenaar dwingen om een schuld te betalen die door een rechterlijke beslissing erkend is.
Bewarend beslag
Bewarend beslag leggen op een goed of op gelden, d.w.z. iemands goederen of gelden blokkeren in afwachting van een rechterlijke beslissing over het eigenlijke geschil.
Openbare verkoop
Proces-verbaal opmaken van een (vrijwillige of gerechtelijke) openbare verkoping in een verkoopzaal of in het kader van een faillissement.
Betekening van exploten
Bijvoorbeeld een oproeping om in rechte te verschijnen (dagvaarding) afgeven aan een persoon, of hem een beslissing van de rechter ter hand stellen (betekening).

Een protestatie van een cheque of wisselbrief die niet uitbetaald wordt.
Invordering van schuldvorderingen
Schulden in der minne invorderen, zonder langs de rechter om te gaan, door de schuldenaar in gebreke te stellen.
Uitvoerend beslag
Uitvoerend beslag leggen : bijvoorbeeld beslag op een deel van het loon van iemand die zijn lening niet correct afbetaalt.
Toezicht op spellen - wedstrijden
Toezicht houden op een wedstrijd en daarvan proces-verbaal opmaken.
Aanmaningen in opdracht van notarissen
Aanmaning om kennis te nemen van de verkoopvoorwaarden, hoger bod, betekening van beknopt uittreksel, rangregeling, ...
PV van vaststelling
Bijvoorbeeld een inventaris van roerende goederen en koopwaar opmaken, een geval van waterschade vaststellen, of de voortgang van de werkzaamheden bij een bouw, of vaststelling van overspel doen (in een echtscheidingsprocedure).
Schuldbemiddeling
Optreden als schuldbemiddelaar, d.w.z. een afbetalingsplan onderhandelen tussen een schuldenaar en al zijn schuldeisers.
Verdeling gelden tussen schuldeisers
Het verdelen (tussen alle schuldeisers van één schuldenaar) van de opbrengst van een gerechtelijke verkoping of van een geldsom waar derdenbeslag op gelegd werd.
Voorlopige bewindvoering
Optreden als sekwester of voorlopig bewindvoerder, goederen in veiligheid brengen, onder zijn verantwoordelijkheid, in afwachting van een rechterlijke uitspraak over de grond van het geschil.