Schuldvorderingen

Door onze jarenlange ervaring met het beheer van belangrijke geschillendossiers hebben wij een « modus operandi » kunnen uitwerken

Het doel ervan is een integrale en omvattende invorderingsprocedure (van de fase van minnelijke regeling tot de volledige gerechtelijke invordering), soepel, helder, snel en efficiënt.

Snelle en doorlopende uitwisseling van informatie :

- Naleving van de wettelijke en deontologische voorschriften
- Maximaal beperken van de kosten
- Duidelijkheid over geïnde en doorgestorte gelden
- Soepelheid tegenover klanten die laattijdig betalen
- Vermelding van uw/onze refertes op alle documenten
Het beheer van uw schuldvorderingen
Vooraf onderzoeken wij samen met u uw interne invorderingsprocedure


1/ Ons kantoor ontvangt us gegevens via een EXCEL-bestand.

2/ Ons kantoor stuurt een INGEBREKESTELLING briefpapier met een overschrijvingsformulier.

3/ Vier weken na een vergeefse ingebrekestelling volgt de DAGVAARDING vóór de Rechtbank. Alle zaken worden vóór dezelfde rechtbank gebracht (bv. het vredegerecht van uw maatschappelijke zetel), tenzij een wettelijke of contractuele bepaling dit verhindert.

4/ De gerechtsdeurwaarder zoekt een advocaat die bereid is te werken voor een bedrag dat forfaitair wordt vastgesteld per dossier dat vóór de rechtbank gebracht wordt, en die u op de terechtzitting zal vertegenwoordigen (mits uw goedkeuring, uiteraard).

5/ Na de zitting wordt de schuldenaar schriftelijk in kennis gesteld dat er een vonnis tegen hem werd uitgesproken, met afrekening van de verschuldigde bedragen.

6/ Wordt daar geen gevolg aan gegeven, dan wordt de uitgifte gelicht en volgt BETEKENING-BEVEL van het vonnis.

7/ Blijft elke reactie uit, dan wordt de situatie van de schuldenaar opnieuw doorgelicht en worden de BESLAGPROCEDURES ingezet (roerend beslag, loonbeslag, eventueel beslag op onroerend goed). We kiezen hierbij voor de procedure die de beste kans op inning van uw schuldvordering biedt.

Indien er een ernstig risico blijkt te bestaan dat de schuldenaar onvermogend is, wordt PROCEDURE STOPGEZET, zelfs in de vroege bemiddelingsfase, en worden er GEEN KOSTEN MEER gemaakt.

Het kantoor zal in elke stand van de procedure voorrang geven aan een akkoord met de schuldenaar, en een REDELIJK AFBETALINGSPLAN, in verhouding tot de omvang van schuld.